Документація API

Це документація для доступних API-точок, які побудовані на основі архітектури REST. Усі API-точки повертатимуть JSON-відповідь зі стандартними кодами відповіді HTTP та потребують Bearer-аутентифікації за допомогою ключа API.

Аутентифікація

Усі кінцеві точки API вимагають ключ API, який надсилається методом Bearer Authentication.

curl --request GET \
--url 'https://simplifyanalytics.app/api/{endpoint}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Користувач
Веб-сайти
Статистика веб-сайту
Спеціальні домени
Платежі
Журнали